La posizione corrente:Home > Appuntamenti

A Pechino“Giovani artisti cinesi-italiani a confronto”

2016年05月26日 22:14 fonte:Associazione degli Artisti Cinesi in Italia  autore: Valentina Mazzanti
Foto da Facebook dell'Associazione degli Artisti Cinesi in Italia


Dal 28 maggio al 12 giugno si terrà presso l’Art A.C. Museum di Pechino la mostra “Giovani artisti cinesi-italiani a confronto”. Saranno 80 le opere esposte realizzate da giovani artisti di entrambi i paesi.

 

Dopo la prima edizione a Firenze nel 2013, la seconda edizione della mostra “Giovani artisti cinesi-italiani a confronto” sarà esposta dal 28 maggio al 12 giugno presso l’Art A.C. Museum di Pechino. L’iniziativa, realizzata dall’Associazione degli Artisti Cinesi in Italia in collaborazione con l’Art A.C. Museum e il Beijing Yizhan International Cultural Development, rappresenta indubbiamente un evento importante per il confronto e lo scambio culturale e artistico tra l’Italia e la Cina paesi.

Dal sito gonews.it si apprende che le opere esposte saranno 80 e che gli artisti che parteciperanno all’evento saranno 7 italiani – Giulio Bonatti, Stefano Galli, Carmine Maurizio Muolo, Serena Pagnini, Giorgio Distefano, Jacopo Ginanneschi e Andrea Ornani – e 35 cinesi – Bai Ling Fei, Bi Xiao Hui, Chen Pei, Feng Ting Xiang, Gu Hai Tao, An Ni, Guo Yu Jian, He Yan Fei, Jia Liang, Lv Yang, Ma Hong Fa, Ma Yan Chong, Ruan Mei, Sheng Kai, Yang Xue Yong, Sun Yan, Wang Yang, Wang Tan, Liu Xian Hui, XiaoJia Mo, Xu Sai, Yang Ya Hui, Yin Xiao Chen, Yuan Jie, Zhang Bi Chuan, Zhang Chong Bo, Zhu Qi Sheng, Han Bo, Wang Yong Xue, Chen Xi, Cui Ying, Chen Chen, Wang Yan Da, Hong Bao Feng, Gu Guang Hui –.